top of page
Search
  • pierreericpapoz

GRF Årsmöte 2024


Göteborg Rugbyförenings Årsmöte hålls i Mindarks lokaler i BrickBuilding vid Järntorget.

Söndag 18/2, klockan 14:00, Mindarks lokaler, Järntorget .

Medlem som har betalat medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast söndag 11/2 och dessa mailas till goteborgrugby@hotmail.com

Vill ni nominera er själva eller någon annan så kontakta Valberedningens ordförande Jerker Furuskog på telefon:0705813754

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page